Dekzand

Van Archeopedia

Ga naar: navigatie, zoek

Dekzand bestaat uit zand dat is aangevoerd door de wind; daarom spreken we van een eolisch sediment (Aeolus is een figuur uit de Griekse en Romeinse mythologie). Het is afgezet tijdens de laatste ijstijd (het Weichselien), vooral onder koude en droge omstandigheden. De schaarsheid of afwezigheid van vegetatie bevorderde de zandverstuiving. Deze zanden liggen veelal aan de oppervlakte en dekken onderliggende lagen af, vandaar de benaming dekzand. Er zijn twee type dekzand: Ouder dekzand en Jonger dekzand.

[bewerk] Ouder dekzand

Het Ouder dekzand is de oudste en is gevormd tijdens het Pleniglaciaal (Midden-Weichselien). Het wordt onderverdeeld in Ouder dekzand I en II. Tussen het oudere type I en type 2 is vaak een grindsnoer te vinden: de laag van Beuningen. Dit is een zogenaamde desert pavement, gevormd tijdens de zeer koude en droge laatste fase van het Pleniglaciaal (Boven-Pleniglaciaal). Beide typen Ouder dekzand zijn vaak gelaagd en/of herbergen lemige lenzen.

[bewerk] Jonger dekzand

Het Jonger dekzand is later afgezet dan het Ouder dekzand, namelijk tijdens het Laat-Glaciaal. Het Jonger dekzand is eigenlijk het 'echte' dekzand, omdat het grote delen van het landoppervlak overdekt. Dit dekzandtype is meestal afgezet als ruggen of sikkelvormige duinen. Ook dit dekzand kent een onderverdeling: Jonger dekzand I en II. Type I is gevormd tijdens het Vroege Dryas stadiaal; type II is jonger en stamt uit het Late Dryas.

[bewerk] Laag van Usselo

Niet zelden is in dekzandprofielen de laag van Usselo aanwezig, deze vormt dan altijd de scheiding tussen het Jonger dekzand I (eronder) en het er boven liggende Jonger dekzand II

Nog iets zeggen over gelaagdheid/lensjes; verwijzen naar detailfoto's

Aspecten/acties
Persoonlijke instellingen